Previous Next

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน (EFMS)

         สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน (EFMS) ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อเตรียมความพร้อม

สำหรับการใช้งานระบบ EFMS ในการนำส่งรายงานทางการเงินฯ จากรูปแบบเดิมเป็นการนำส่งผ่านระบบ EFMS ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและเวลายิ่งขึ้น

        บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน (EFMS) มีความยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาด้านการนำส่งข้อมูลรายงานฯ ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการลุล่วงสำเร็จดั่งวัตถุประสงค์โครงการที่วางไว้ทุกประการ

ผุ้แต่ง : นายฉัตรธวัช บุตรจุมปา

 

(0 Votes)

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741