Product

INFINITE POSSIBILITY

i-Regist

Online registration system

SEO - Astroid Framework

i-Huris

Human resource management system

FontAwesome - Astroid Framework

i-SMARTSOFT

Office Automation Systems (e-Office)

Documented - Astroid Framework

I-FINSOFT

Enterprise Resource Planning

Admin Panel - Astroid Framework

I-REAL ESTATE

Real Estate Management System

SCSS - Astroid Framework

i-SMARTFLOW

work process design and work routing(Workflow)

Customer

Igenco Company Limited would like to thank all customers for their trust and trust in our products and services.

News & Events

 

www.igenq.com

 Suitable for everyone 

ผู้ใช้งานสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดร้าน เพื่อกดบัตรคิวผ่านโทรศัพท์ได้ทันที

โดยไม่ต้องติดตั้งแอปบนมือถือ

  Functionalities and Features 

1) ไม่ต้องซื้อ Server ไม่ต้องเดินสาย เนื่องจากระบบติดตั้งและทำงานบน Cloud Hosting

2) ขยายจุดบริการ (Counter Service) ได้ไม่จำกัด และไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

3) แสดงผลคิวที่เรียกบนจอทีวี Android TV โดยเชื่อมต่อไร้สายผ่านระบบ Wifi

4) สามารถสร้างฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจผูกกับจุดบริการได้ (Counter Service)

5) สามารถเรียกคิวผ่านมือถือ / Tablet / PC / Notebook ได้ มีระบบแจ้งสถานะคิวที่ให้บริการปัจจุบัน อีกกี่คิวถึงคุณ และระยะเวลารอคอย พร้อมแจ้งเตือนทาง LINE Notify

กระบวนการด้านการบริหารโครงการและกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์

       มาตรฐาน ISO 29110 ช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะองค์กร ทำให้มีการบริหารจัดการคุณภาพและบริการด้านซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ

             วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคเงินสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ในวาระที่บริษัทฯ ได้เปิดมาครบ

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741