ก่อนหน้า ต่อไป

IGENCO ครบรอบ 8 ปี

             วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคเงินสนับสนุนและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับน้องๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ในวาระที่บริษัทฯ ได้เปิดมาครบ

รอบ 8 ปีและมุ่งสู่ปีที่ 9 อย่างมั่นคงต่อไปเพื่อเป็นผู้ให้บริการด้านการพัมนาระบบงานคอมพิวเตอร์ครบวงจร

        บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  จัดตั้งเมื่อปี 15 มีนาคม 2553 จากการรวมตัวของทีมงานบุคลากรทางด้าน IT ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบ การจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย โดยประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และงานเครือข่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน งานโดยขอบเขตการบริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา (IT Consultant)  การพัฒนา (Software Development) และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (IT infrastructure) แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Business Application) มุ่งเน้นในการบริหารองค์กรภายใต้นโยบายการทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อส่งมอบงานระบบและบริการให้ลูกค้าอย่างเหนือความประทับใจ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นนวตกรรมใหม่เพื่อเป็นทางเลือกภายใต้แบรนด์ "IGENCO" ซึ่งเป็นระบบ Web Application ที่ได้รับการการันตีคุณภาพและความไว้วางใจจากลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

        ตลอดเส้นทางการทำงานสายงาน IT ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ คือ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (Sipa) เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาระบบและการบริการให้ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านซอฟต์แวร์และการให้บริการด้าน IT ซึ่งเป็นบริษัทฯ สัญชาติไทยอย่างแท้จริง  

 

(1 Vote)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741