ติดต่อเรา

   ลูกค้าบริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน คำแนะนำในการการทำงานของระบบงานผ่านระบบ BUG TRACKING SYSTEM ตลอดจนคำเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้าของเรา โดยท่านสามารถแจ้งปัญหาตามช่องทางบริการที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าของเราตลอดเวลา

IT SUPPORT

     แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านด้วย e-Mail : [email protected], [email protected], [email protected] ,
     แจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ไอรีจิส) : [email protected] / [email protected]
     แจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไอฮิวริช i-Huris) :[email protected]

MARKETING SUPPORT

     ฝ่ายขายและการตลาด E-Mail : [email protected]  โทรศัพท์   02 532 5151,  02 532 5160-2

สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : 89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

โทรสาร : (662) 532-5158

อีเมล : [email protected]

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741