YouTuber แซงหน้า Facebook วัยรุ่นหันมาใช้งาน YouTube มากกว่า Facebook แล้ว

YouTuber แซงหน้า Facebook วัยรุ่นหันมาใช้งาน YouTube มากกว่า Facebook แล้ว

วันที่: 27 March 2019

สำหรับ Facebook แล้ว กลุ่มผู้ใช้วัยรุ่นนั้นยังไม่มีแนวโน้มที่จะเลิกใช้งาน Facebookอย่างเด็ดขาดในเร็วๆนี้แน่นอน แต่จากโพลล์ล่าสุดพบว่าพวกเขาหันมาใช้เวลากับ YouTube มากกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook เสียแล้ว!

จากการสำรวจของ The Intelligence Group ที่ทำการเก็บข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2013 ที่ผ่านมาพบว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 14 – 18 ปีในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะใช้งาน YouTube อย่างสม่ำเสมอ ต่างจาก Facebook ที่เพียง 60% ของผู้ใช้กลุ่มดังกล่าวเผยว่าพวกเขาใช้งาน Facebook อย่างสม่ำเสมอ ส่วนกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 19 – 24 ปี นั้นก็มีแนวโน้มที่จะเข้าใช้งาน YouTube บ่อยกว่า Facebook เช่นกัน แต่ความแตกต่างของการใช้งานเว็บไซต์ทั้งสองนั้นยังไม่ห่างหันมาก โดยต่างกันเพียง 1% เท่านั้น แต่ดูเหมือนกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า อย่างกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 25 -34 ปีนั้น มีแนวโน้มจะใช้งาน Facebook มากกว่า YouTube

นอกจากข้อมูลของ The Intelligence Group แล้ว จากผลการวิจัยของ The Futures Company ก็พบผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกันคือ การใช้งาน YouTube นั้นกำลังแซงหน้า Facebook เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 12 – 19 ปี เมื่อปี 2013 ที่ผ่านมา โดย Facebook นั้นเคยเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์สูงสุดเมื่อปี 2012 โโยมีผู้ใช้งานมากถึง 59% ก่อนตกเป็นอันดับที่ 2 ในปี 2013 ที่ผ่านมานี้ โดยมียอดการเข้าใช้งานเพียง 48% เท่านั้น ส่วน YouTube ที่มียอดการเข้าใช้งานมากที่สุดในปี 2013 นั้นมีผู้ใช้งานมากถึง 50% แต่ตัวเลขดังกล่าวนั้นก็ตกลงจาก 55% เมื่อปี 2012 เช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตาม Facebook ยังคงเป็นช่องทางที่ผู้ใช้งานกลุ่มวัยรุ่น และ Millennial ยังพึงพอใจให้เป็นช่องทางที่พวกเขาใช้สื่อสารกับแบรนด์ต่างๆ เช่นเดิม เพียง 1 ใน 5 ของผู้ใช้งานที่มีอายุระหว่าง 14 – 34 เท่านั้น ที่ต้องการให้แบรนด์สื่อสารกับพวกเขาผ่าน YouTube

ที่มา : eMarketer

 

 

share on