IGENCO

OUR SERVICES

INFINITE POSSIBILITY

  i-FINSOFT

  โปรแกรมที่จะช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร (ERP) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการวางแผนการบริหารงานของผู้บริหารได้ สามารถใช้ได้กับหน่วยงานภาคราชการห...

  Read more...

  i-SMARTSOFT

  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ได้ถูกพัฒนา และออกแบบให้เหมาะสมและง่ายต่อการบริหารงานด้านเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมและปฎิทินนัด...

  Read more...

  i-Huris

  i-Huris "ไอฮิวริช - ตอบโจทย์ทุกงานบริหารคน" เป็นระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร รองรับฟังก์ชั่นงาน HRD+HRD+OD ได้เป็นอย่างดี เช่น งานทะเบียนประวัติ งานบริหารค่าจ้าง งานสวัสดิการ งานฝึกอบรม งานประเมินผล งาน...

  Read more...

  i-Regist

  i-Regist "ไอรีจิส - ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน" เป็นระบบที่รองรับการจัดงานสัมมนา ฝึกอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่สนใจทั้ง Online / Offline ได้ สามารถติดตั้งแ...

  Read more...

  i-SMARTFLOW

  Workflow Application Tools เครื่องมือสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงานและกำหนดเส้นทางการทำงาน (Workflow) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอพพลิเคชันทางธุรกิจอัตโนมัติขององค์กรได้อย่างไม่มีข้อจำกัด รองรับการทำงาน...

  Read more...

  i-Real Estate

  ระบบบริหารการขายและจองคอนโด (Real Estate Management System) โปรแกรมบริหารโครงการสำหรับคอนโดมิเนียม หรือ อาคารชุดสำหรับขาย รองรับการวางแผนข้อมูลโครงการ ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ การจอง การทำสัญญา การผ่อนดาวน์ ก...

  Read more...

CONTENTS

Partner

Themeforest
Codecanyon
Graphicriver
Photodune
Photodune
Photodune