บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ให้บริการด้านการพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการลูกค้าให้ตรงตามลักษณะและกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง ด้วยทีมงานคุณภาพมากว่า 10 ปี  บริษัทมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ให้มีโอกาสเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและบริหารธุรกิจอย่างมีศักยภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จด้วยปรัชญาที่ว่า

 

"Infinite Possibility - เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบอย่างมืออาชีพเพื่อความสำเร็จและประโยชน์ของท่าน"