ระบบบริหารการขายและจองคอนโด

Real Estate Management System

ระบบบริหารการขายและจองคอนโด Real Estate Management System : โปรแกรมบริหารโครงการสำหรับคอนโดมิเนียม หรือ อาคารชุดสำหรับขาย รองรับการวางแผนข้อมูลโครงการ การจัดทำแผนผังห้องชุด การเก็บข้อมูลลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ การจัดทำโปรโมชั่นราคาขาย การเสนอราคา การจอง การทำสัญญา การผ่อนดาวน์ การชำระเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตลอดจนการติดตามสถานะการขายห้องชุดได้

คุณสมบัติระบบบริหารการขายและจองคอนโด (Real Estate Management System)

1. ระบบความปลอดภัยและสิทธิการใช้งาน

2. การกำหนดข้อมูลหลัก

3. ระบบงานฝ่ายขาย

4. ระบบงานการเงิน

 

ติดต่อสอบถาม นัดสาธิตระบบงานเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236 (คุณภณิดาพร จูมมณี)