ติดต่อเรา
Customers of IGENCO CO.LTD. to Can report usage problems and Advice on how the system works through the system BUG TRACKING SYSTEM As well as suggestions for improvement of development and service processes To maximize efficiency for our customers In which you can report problems through various service channel The company arranges staff to answer questions and advise our customers all the time.
IT SUPPORT
     แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านด้วย e-Mail : support@igenco.co.th, e-office@igenco.co.th, erp@igenco.co.th ,
     แจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ไอรีจิส) : i-regist@igenco.th / thaweewat@igenco.co.th
     แจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไอฮิวริช i-Huris) :i-huris@igenco.co.th
MARKETING SUPPORT
     ฝ่ายขายและการตลาด E-Mail : sale@igenco.co.th  โทรศัพท์   02 532 5151,  02 532 5160-2
สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741