การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน (EFMS)

การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน (EFMS)

วันที่: 03 April 2018

17.11.2560 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จัดการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน (EFMS) ให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ EFMS ในการนำส่งรายงานทางการเงินฯ จากรูปแบบเดิมเป็นการนำส่งผ่านระบบ EFMS ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและเวลายิ่งขึ้น

 

 

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากและสถาบันการเงิน (EFMS) มีความยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาด้านการนำส่งข้อมูลรายงานฯ ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้ดำเนินการลุล่วงสำเร็จดั่งวัตถุประสงค์โครงการที่วางไว้ทุกประการ

 

  

share on