บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ให้บริการด้าน OutSource Service โดยจัดให้มีพนักงานปฎิบัติงานประจำ ณ สำนักงานของลูกค้า เพื่อพัฒนาระบบงาน ดูแลระบบ ให้คำปรึกษาด้านที่เกี่ยวข้องตามที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบัน บริการ Outsource Service เหมาะกับองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการลดภาระและความเสี่ยงด้าน IT และยังสามารถกำหนดขอบเขตงานและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตามต้องการ รวมถึงสามารถวางแผนงานและงบประมาณที่เหมาะสมได้อีกด้วย